Monthly Archives: Listopad 2017

  • -

Zapraszamy do konsultacji nowego Regulaminu Organizacyjnego OPS

Category : ogólne

Publikujemy pierwszy, roboczy projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego OPS, do dalszych szerokich konsultacji społecznych.

“Read More”