ogólne

Za sprawą dotacji ASOS jak również Patronatu Honorowego Prezydenta m.st. Warszawy, 14 października br. odbędzie

Ważne spotkanie

Przedstawiciele Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów spotkali się z pełniącą obowiązki prezydenta Gdańska panią Aleksandrą