Delegatura Mazowiecka OPS: spotkanie wigiline 2018.

Z udziałem przewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, dyrektora Centrum Komunikacji Społeczne w Warszawie oraz władz dzielnicy Targówek m. st. Warszawy odbyło się spotkanie wigilijne członków prezydium Delegatury Mazowieckiej OPS.

W świątecznej już atmosferze dokonano wstępnego podsumowania pracy prezydium i całej Delegatury w mijającym roku. Z uwagą wysłuchano wystąpienia Tomasza Pactwy – dyrektora CKS – dotyczącego kształtu polityki senioralnej miasta po zmianach personalnych w stołecznym ratuszu. Pani przewodnicząca Krystyna Lewkowicz dopingowała prezydium Delegatury do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz poprawy warunków życia stołecznych i mazowieckim seniorów. W końcowej części był czas na życzenia i rozmowy kuluarowe. Fotorelację z tego spotkania można obejrzeć tutaj.