Delegatura Małopolska

PREZYDIUM DELEGATURY

Przewodniczący – Marek Pilch

Wiceprzewodniczący – Marek Bochowicz

Członkowie: Maria Chyl, Janusz Jagła, Stanisław Sroka