Dokumenty OPS

 

 

Projekt REGULAMINU OBYWATELSKIEGO PARALEMTNU SENIORÓW po konsultacjach do uchwalenia przez V sesję OPS (wersja z 30 lipca 2019 r. pdf)

 

 

DEKLARACJA PROGRAMOWA III sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów przyjęta jednogłośnie przez delegatów 1 października 2018 r. (wersja pdf)

 

 

REGULAMIN Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji uchwalony przez Sesję Plenarną OPS  3 października 2016 r (wersja pdf)

 

 

ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY wiersze i pieśni na 100-lecie Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 2018 (pobierz)

Kronika Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Samorząd terytorialny przyjazny seniorom – Wybierzmy najlepszych. (wersja pdf)

Poradnik Wolontariusza Akademii Liderów 60+ (wersja pdf)