Dokumenty OPS

Kronika Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Samorząd terytorialny przyjazny seniorom – Wybierzmy najlepszych. (wersja pdf)

ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY wiersze i pieśni na 100-lecie Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 2018 (pobierz)

Z A P R O S Z E N I E Dla Gości, Obserwatorów i Osób Zaufania Publicznego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (pobierz)

POJEKT Nr 1 Regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (CAŁOŚĆ – cz. I, cz. II, cz. III)  (wersja pdf) (wersja doc)

Panorama UTW SGH nr 3/2018 (wersja pdf)

Regulamin Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji uchwalony przez Sesję Plenarną OPS w dniu 3 października 2016 r (wersja pdf)

Deklaracja programowa III sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów przyjęta jednogłośnie przez delegatów w dniu 1 października 2017 r. (wersja pdf)

Trzeci numer PANORAMY Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH jest już dostępny. Tutaj w wersji elektronicznej ale już wkrótce w wersji tradycyjnej – papierowej. W numerze ciekawe artykuły i relacje z niezwykle ważnych i pożytecznych dla seniorów przedsięwzięć. Warto przeczytać już teraz (wersja pdf).

Kronika Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Vademecum Wiedzy Obywatelskiej (wersja pdf)

Poradnik Wolontariusza Akademii Liderów 60+ (wersja pdf)

Panorama UTW SGH Nr 4 2017 r.  (wersja pdf)

Panorama UTW SGH Nr 1 2018 (wersja pdf)