III OLIMPIADA WIEDZY OBYWATELSKIEJ

Organizatorzy III Olimpiady wiedzy obywatelskiej „Senior Obywatel” pod patronatem  Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów mają zaszczyt poinformować, iż III edycja  Olimpiady odbyła się  aż w  25 powiatach woj. pomorskiego, a poziom pytań konkursowych oceniono  jako bardzo ambitny. Uroczysta gala  wręczania dyplomów nagród laureatom wojewódzkich eliminacji oraz  spotkanie integracyjne obyło się w dniu 20 października  2021 roku o godzinie 12:00 w Sali Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Marszałek Woj. Pomorskiego Pan  Mieczysław Struk i Członek Zarządu   Agnieszka Kapała Sokalska  oraz licznie przybyli goście – starostowie,  burmistrzowie, a także  europosłanka  Magdalena  Adamowicz w zdalnym połączeniu ze Strasburga  wyrażali najwyższe uznanie dla  pomysłu szerzenia wiedzy obywatelskiej, niesamowitego zaangażowania delegatów OPS i innych seniorów biorących udział w eliminacjach  jak również  dla zasług w tym zakresie Pani Barbary Średniawy –pomysłodawczyni,  organizatorki i animatorki   tego gigantycznego logistycznego przedsięwzięcia.

Obecna na gali Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca Prezydium OPS podziękowała Barbarze Średniawie za ogrom pracy, seniorom za zaangażowanie, Marszałkowi i innym przedstawicielom samorządu za pomoc w organizacji eliminacji i gali finałowej oraz wsparcie logistyczne, niezwykle uroczystą oprawę i nagrody ufundowane przez Marszałka i innych sponsorów. Uroczystości dopełniło miłe przyjęcie integracyjne w kuluarach Urzędu Marszałkowskiego z kawą i wspaniałymi słodyczami oraz występ  Chóru Cantata Feminae.

Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Obywatel Seniorów” jest nieocenionym dorobkiem Pomorskiej Delegatury OPS z lat 2016-2021, podkreślającym, że jedynie światły, świadomy swoich praw obywatel będzie miał   wpływ na kształtowanie  polityki senioralnej i pozycji seniorów w społeczeństwie.