Inauguracyjne Posiedzenie Pomorskiej Delegatury OPS

W dniu 16 września br.  odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Pomorskiej Delegatury Ops podczas którego :

  1. Uczciliśmy chwilą zadumy pamięć i osiągnięcia śp. Pawła Adamowicza, stawiając przed Jego zdjęciem, [które towarzyszyło Mu w dniu Jego poże-gnania], sto białych róż, jako symbol, tego z czym On się nie zgadzał, a my się solidaryzujemy z Jego w tym zakresie filozofią;
  2. Wysłuchaliśmy Wykładu Inauguracyjnego Pana prof. dr hab. Wojciecha Lamentowicza, Kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, na temat praw obywatelskich.
  3. W sprawy organizacyjne, Delegaci po ich rozpatrzeniu podjęli wymagalne Regulaminem OPS, uchwały w sprawie – i tak:
  4. Przyjęto uchwałą: „ Regulaminu Pomorskiej Delegatury OPS w III Kadencji na lata 2019-2022”;
  5. Przyjęto uchwałą : „ Programu Działania Pomorskiej Delegatury OPS na rok 2020 w jego III Kadencji na lata 2019-2022 ”;
  6. Podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia składu osobowym Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS;
  7. Zaprezentowano kandydaturę na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS;
  8. Podjęto uchwałę w sprawie sposobu głosowania nad wyborem Członka Prezydium na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS;
  9. Dokonano jednogłośnego wybór Pani Mieczysławy Urszuli Nowotnej na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS.

Więcej można przeczytać tutaj.