Nagroda m. st. Warszawy dla Krystyny Lewkowicz

Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” z wielką satysfakcją informuje, iż Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy, Pani Krystyna Lewkowicz otrzymała prestiżową „Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy” za całokształt pracy na rzecz tworzenia i realizacji polityki senioralnej, konsolidację ruchu senioralnego, rozwój środowiska UTW, współtworzenie i kierowanie Obywatelskim  Parlamentem Seniorów, organizację unikalnych  imprez senioralnych, działalność  dziennikarską, wydawniczą i edukacyjną  na rzecz seniorów.

Wyróżnienie ma postać  Statuetki Miasta st. Warszawy  oraz nagrody pieniężnej. Pełny tekst uzasadnienia nagrodzonych znajduje się w uchwale nr XXXV/1050/2020  Rady Miasta st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r.

                                                    Oświadczenie

Jestem wielce usatysfakcjonowana, zaszczycona i  szczęśliwa, że moja 15. letnia praca społeczna na rzecz seniorów została doceniona i w taki prestiżowy  sposób uhonorowana. Jest ona  wyrazem uznania nie tylko dla mnie ale też dla tysięcy zaangażowanych seniorów współpracujących ze mną  w organizacjach senioralnych. Statuetkę przyjmę z wielką atencją, zaś  nagrodę  finansową przeznaczam na cele społeczne i  wsparcie inicjatyw  senioralnych.

Bardzo dziękuję i liczę na dalszą współpracę.

Krystyna Lewkowicz