Podziękowanie

Szanowni Delegaci i Goście IV sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.


W imieniu Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów składam serdeczne dziękowanie za udział w dorocznym spotkaniu delegatów OPS, reprezentujących wszystkie środowiska osób starszych w Polsce, jak również gościom honorowym i panelistom za uświetnienie tego wydarzenia. Jeszcze raz dziękuje naszym Partnerom i Sponsorom, dzięki pomocy których sesja ta mogła się odbyć.
Została na sesji przyjęta deklaracja programowa. Z uwagi na fakt, że w toku dyskusji panelistów i delegatów padło wiele ciekawych tez i propozycji, a ograniczony czas nie pozwolił na zabranie głosu wszystkim chętnym, zwracamy się do wszystkich delegatów z prośbą o złożenie na piśmie tematów i propozycji działań, o które powinniśmy uzupełnić Deklarację programową, a następnie przyjąć je do planu pracy zarówno Prezydium jak i Delegatur Regionalnych OPS.

Na Państwa uwagi i głosy czekamy pod adresem: e-mail:biuro@parlamentseniorow.pl

Z poważaniem
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca Prezydium OPS