Posiedzenie Śląskiej Delegatury OPS

Po raz kolejny w Sali Sejmu Śląskiego 1 lutego 2019 r. miało miejsce posiedzenie Śląskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
To już tradycja, że delegaci spotykają się w tej prestiżowej i historycznej sali co podkreśliła przewodnicząca Śląskiej Delegatury Zuzanna Geilke. Swoje wystąpienie zaprezentowali: przedstawiciel marszałka Pan Tomasz Musioł, dyrektor ROPS Pani Marietta Hełka, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Pani Ewa Niewiara, a także prof. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego, doradca ds. Aktywizacji Społecznej Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Pani Krystyna Jurewicz oraz poseł na Sejm RP pani Barbara Dziuk. Gośćmi honorowymi byli Pani Krystyna Lewkowicz przew. OPS oraz członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów I kadencji.

W programie obrad dominowały tematy poświęcone seniorom. A więc działania województwa śląskiego na rzecz zwiększenia dostępu seniorów na rynku dóbr i usług w ramach projektu “Śląskie dla Seniora- Karta Seniora”, założenia polityki senioralnej realizowanej z ramienia wojewody, ustawa “Opieka 75 plus” – zapytania do posłów.

W bardzo ciekawym wystąpieniu prof. Barbara Nowak podkreśliła, że w naszym społeczeństwie także w czasach odległych żyli społecznicy, wolontariusze, dobroczyńcy, którym na sercu leżała poprawa losu słabszych, samotnych i zagubionych.

Wykład “Aspekty dobroczynne spuścizny kulturowej wielkich potentatów przemysłowych Górnego Śląska ” był nagrodzony owacjami. Mieliśmy także okazję zapoznać się z działaniami na rzecz seniorów w Europie / w krajach ościennych/.

Dziękuję przew. OPS Pani Krystynie Lewkowicz za udział w posiedzeniu, zabranie głosu, omówienie Regulaminu OPS oraz rekomendacji do nowej kadencji OPS.

Zuzanna Geilke