We Wrocławiu o zdrowiu

22 maja 2019 r. we Wrocławiu odbyło się V spotkanie z cyklu DEBATY dla SENIORA. Nowoczesne Technologie w Zdrowiu i Opiece Osób Starszych.
Organizatorami spotkania był Zespół Dolnośląskich Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wraz ze Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wśród zaproszonych gości byli : Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dominik Krzyżanowski, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Gościem Honorowym była – Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca Prezydium OPS.

W czasie spotkania wystąpił przedstawiciel UMWD oraz wygłoszono wykłady: Karol Kundzicz Rewolucja 4.0 i jak z tym żyć oraz Antoni Zwiefka i Janusz Wróbel Nowoczesne technologie w opiece i zdrowiu osób starszych – doświadczenia wrocławskie. Po dyskusji z udziałem uczestników debaty podsumowanie przedstawiła Stanisława Warmuz. Uznano, że należy wspierać wszelkie inicjatywy służące ludziom starszym w zakresie opieki zdrowotnej, wprowadzać w życie system opieki zintegrowanej w tym teleopieki.

Po przerwie odbyło się spotkanie Dolnośląskich Delegatów OPS z Przewodniczącą Prezydium OPS Krystyną Lewkowicz, która omówiła działalność OPS w II Kadencji oraz przestawiła zadania związane z praca Delegatur Regionalnych i nominacją kandydatów na delegatów III Kadencji OPS.

Przewodnicząca Delegatury Dolnośląskiej

Emilia Nowaczyk-Tabor.