Zapraszamy do konsultacji nowego Regulaminu Organizacyjnego OPS

Publikujemy pierwszy, roboczy projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego OPS, do dalszych szerokich konsultacji społecznych.

Ma on na celu:
• pozyskanie kandydatów do Prezydium OPS o wysokich kwalifikacjach oraz wzmocnienie ich odpowiedzialności,
• podniesienie uprawnień i rangi Regionalnych Delegatur OPS,
• wniesienie poprawek, które podyktowane są zmieniającym się otoczeniem i zdobytymi doświadczeniami.

Zapraszamy wszystkich Delegatów OPS do wyrażania opinii odnośnie załączonych projektów.

CZEŚĆ I. ZASADY OGÓLNE FUNCJNONOWANIA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

CZĘŚĆ II. ZASADY WYBORÓW DO OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

CZĘŚĆ III. RAMOWE ZASADY TWORZENIA REGIONALNYCH DELEGATUR OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

Cały dokument – w formacie pdf i doc – jest do pobrania tutaj

Z pozdrowieniami
Krystyna Lewkowicz