III Wielki Kongres UTW

Za sprawą dotacji ASOS jak również Patronatu Honorowego Prezydenta m.st. Warszawy, 14 października br. odbędzie się III Wielki Kongres UTW. Wydarzenie będzie miało miejsce w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, przy ulicy Kazimierza Karasia 2.

Zależy nam na reprezentacji wszystkich UTW, więc zwracam się z apelem o przekazanie niniejszej informacji nowym Uniwersytetom, które powstały w ostatnich latach w Państwa otoczeniu, aby dotrzeć do nich z zaproszeniem i uzupełnić posiadane bazy danych teleadresowych. W załączeniu przesyłam materiały informacyjne dotyczące przygotowania i przebiegu III Kongresu UTW:
1. Formularz akredytacyjny
2. Informację dla uczestników Kongresu
3. Ramowy program Kongresu
4. Wytyczne do przygotowywanej publikacji, oraz
5. Plakat

Do zobaczenia w Warszawie.
Z pozdrowieniami
Krystyna Lewkowicz
Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW
w Warszawie

Dostępność strony