„Dla Zdrowia i Pacjenta”

Jak co roku w dniach 10-11 lutego odbyło się XVI Forum Organizacji Pacjentów organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Na Forum z okazji Światowego Dnia Chorego wręczono nagrody „Dla Zdrowia i Pacjenta”, ustanowione w 2020 r.

Nagrody przyznawała Kapituła: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w trzech kategoriach:
– Nagroda Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w kategorii „Profilaktyka”,
– Nagroda Rzecznika Praw Pacjenta w kategorii „Prawa i bezpieczeństwo pacjenta”,
– Nagroda Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w kategorii „Wolontariat i działalność społeczna”.

Nagroda w kategorii „Profilaktyka” została przyznana Polskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Jest to wyraz docenienia naszych starań w dziedzinie profilaktyki oraz utworzenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego.
Link do relacji z konferencji:
https://www.medexpress.pl/xvi-forum-organizacji…/83955

Zbigniew Tomczak

Dostępność strony