Centrum Dialogu i Integracji Społecznej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Otwarte!

Uroczystego otwarcia Centrum dokonała Pani Lidia Ułanowska Dyrektor Dep. Polityki Senioralnej MRiPS, odczytując  jednocześnie list gratulacyjny od Ministra Stanisława Szweda.

Centrum Dialogu i Integracji Społecznej to nowa inicjatywa Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, odpowiadająca na potrzebę stworzenia miejsca prowadzenia szerokiego  dialogu społecznego, propagowania znajomości praw obywatelskich, demokratycznych  form rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych, szkoleń, debat z parlamentarzystami różnych opcji politycznych,  integrowania seniorów ponad podziałami światopoglądowymi i sympatiami politycznymi dla tworzenia godnych warunków życia osób starszych w Polsce.

W czasie konferencji omówiono logistykę  VIII sesji sprawozdawczo- wyborczej oraz   organizację wyborów delegatów do IV kadencji 2022-2025, w tym kandydatów do Prezydium OPS.

Zgłoszono też inicjatywę powołania  Wielkopolskiej Delegatury OPS.

KL

 

Dostępność strony