Gdańscy seniorzy mają swoją olimpiadę

„Senior Obywatel” to Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej przeznaczona dla osób, które ukończyły 60. rok życia. 25 kwietnia br. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Wojewódzkich Eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Obywatel Senior”. Wyróżnienia wręczył wicemarszałek Paweł Orłowski.

To był nasz pomysł, gdański. – mówi Barbara Badowska-Średniawa, przewodnicząca Prezydium Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Postanowiłam, że zorganizujemy olimpiadę, która będzie pretekstem do podniesienia poziomu wiedzy obywatelskiej wśród seniorów. To jest nasza idea, żeby jeszcze bardziej podnieść samoświadomość i rozwój seniorów. I pokazać, że my nie jesteśmy moherowe berety. Nie siedzimy w kącie, nie jesteśmy zacofani. Myślimy i potrafimy myśleć – mówi Badowska-Średniawa.

Eliminacje gminne Olimpiady „Senior Obywatel” odbyły się w siedmiu gminach Pomorza: w Gdańsku, Gdyni, Malborku, Pruszczu Gdańskim, Redzie, Trąbkach Wielkich i Wejherowie. Odbywały się w różnych terminach, ostatnie w grudniu 2017 r w Gdyni, Wejherowie i Redzie.
Siedemdziesięcioro seniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w eliminacjach gminnych solidnie przygotowywało się do szczebla wojewódzkiego.
W tym czasie organizatorzy pozyskiwali patronaty nad Olimpiadą, w tym Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka, o którego puchar „walczyli” Olimpijczycy Seniorzy. W końcu trzeba było wręczyć trzy puchary, bo trzy seniorki odpowiedziały na wszystkie pytania!
Oprócz patronatu Marszałka, zyskaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim współorganizatora Eliminacji Wojewódzkich Olimpiady.
Patronatem Medialnym objęli nas: Radio Gdańsk, TV 3 i Dziennik Bałtycki i Gdańskie Centrum Medialne, ale informacje i zdjęcia ukazywały się też w innych publikacjach.
Dzięki współpracy z młodymi wykładowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Karoliną Ciechorską Kuleszą oraz socjologiem Krzysztofem Krzemińskim opracowane zostały profesjonalnie testóy, a uczestnicy Olimpiady skorzystali z dobrze przygotowanych wykładów, w których brali też udział inni zainteresowani.
Zyskaliśmy sponsorów, którzy fundowali nagrody, poczęstunek, nie zabrakło też kwiatów.
Zadbaliśmy też o uatrakcyjnienie Olimpiady, czym było świetne przedstawienie „Stara Kamienica” w Wykonaniu Teatrzyku Seniorów z Letnicy.
W dniu 14.04.2018 r. wszystko było gotowe, na uczestników czekali organizatorzy i goście, przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego, Dyr. ROPSu Katarzyna Weremko i inspektor Barbara Bałka. Władze Gdańska reprezentował wiceprezydent Piotr Kowalczuk. W otwarciu eliminacji wzięła też udział poseł Małgorzata Chmiel, która od początku bardzo wspierała naszą inicjatywę, zorganizowała wyjazd do Sejmu i na każdym etapie fundowała nagrody.
O godzinie 10-tej goście opuścili salę, komisja pod kierunkiem dr Karoliny Ciechorskiej rozpoczęła swoją działalność.
Eliminacje składały się z dwu etapów, po pierwszym etapie z siedemdziesięciu uczestników, zostało wyłonionych trzydzieścioro najlepszych, którzy po przerwie w trakcie której oprócz spektaklu „Stara Kamienica”, mogli wzmocnić „nadwątlone siły” dobra kawą, napojami, pysznymi kanapkami i słodkim „co nieco”. Po drugim etapie po naradach Komisji i przedstawicieli Delegatury Pomorskiej OPS, do następnego etapu przeszło 15-cioro najlepszych. Warto stwierdzić, że poziom eliminacji był wysoki. Trzeba też przyznać, że bez ściągania się nie obeszło! Uczestnicy Olimpiady mówili, że czuli się, jak przed maturą lub egzaminami na wyższej uczelni. Po prostu poczuli się młodziej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i prezenty.
Na wyniki eliminacji wojewódzkich wszyscy, a zwłaszcza trzydzieścioro biorących udział w drugim etapie musiało poczekać do „Gali Wręczania Nagród” która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 w Urzędzie Marszałkowskim.

Tu oddajemy głos uczestniczce Olimpiady, która o Gali napisała tak:
Pomorska Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego byli współorganizatorami Eliminacji Wojewódzkich Olimpiady i uroczystego wręczenia nagród laureatom Wojewódzkich Eliminacji I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”.
Uroczystość odbyła się w reprezentacyjnej Sali posiedzeń Sejmiku Województwa – sali im. Lecha Bądkowskiego. Na uroczystość zostały zaproszone wszystkie osoby, które brały udział w eliminacjach Olimpiady na poszczególnych szczeblach – gminnych i wojewódzkich oraz ze wszystkich ośrodków, które zorganizowały Olimpiadę tj.: z Gdańska, Gdyni, Malborka, Pruszcza Gdańskiego, Redy, Trąbek Wielkich i Wejherowa, w sumie 85 uczestników eliminacji miejskich.
Ceremonię prowadzili Michał Kisała, z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, pani dyrektor ROPS Katarzyna Weremko i Barbara średniawa-Badowska, przewodnicząca pomorskiej delegatury OPS oraz prowadząca projekt Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”.
Rangę, jaką Olimpiada zdobyła w czach włodarzy województwa i miasta, potwierdzają przybyli samorządowcy: wicemarszałek Pomorza Paweł Orłowski, wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, pełnomocnik Marszałka ds. Seniorów Tadeusz Adamajtis, przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych – Marek Olechnowicz i szereg innych osobistości z Gdańska i Pomorza, w tym burmistrzowie, prezydenci, przewodniczący Gminnych Rad i Samorządów.
Przybyła też z Warszawy Pani Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Wystąpienie Pani Barbary Badowskiej-Średniawy przypominające eliminacje w poszczególnych lokalizacjach oraz spotkania z reprezentantami władzy ustawodawczej i wykonawczej, z mediami, które było bogato ilustrowane zdjęciami i miłymi dykteryjkami wzbudziło mnóstwo radości i wzruszeń.
Wszyscy kolejni mówcy podkreślali wagę aktywności seniorów oraz ich zaangażowanie w poszerzanie wiedzy obywatelskiej. Wyrażali opinię, że jest to niezmiernie istotne dla budowania społeczeństwa demokratycznego i odpowiedzialnego.
Po zakończeniu części z przemówieniami, rozpoczęła się uroczystość wręczania nagród dla Olimpijczyków. Warto podkreślić, że nagrody wręczane były w olimpiady, różnorodnych kategoriach, które z pewnością przyniosły wiele radości laureatom. Uhonorowani zostali najstarsi uczestnicy, najbardziej zaangażowani, uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami delegaci OPS którzy organizowali eliminacje w swoich miastach i gminach, nie zabrakło wyróżnień i nagród dla przygotowujących merytorycznie to wielkie przedsięwzięcie, pani dr Karolinie Ciechorskiej Kuleszy i socjologa Krzysztofa Krzemińskiego. Dyplomy i nagrody otrzymali również wszyscy uczestnicy eliminacji wojewódzkich a na zakończenie odczytano laureatów – piętnaście osób, które przeszły do etapu ogólnopolskiego.
Chociaż poziom Olimpiady był bardzo wysoki, to jednak Olimpijczycy byli doskonale przygotowani, w wyniku czego aż piętnastu uczestników przeszło do dalszych eliminacji, a troje laureatów z najwyższymi osiągnięciami otrzymało puchary fundowane przez Marszałka Pomorza Mieczysława Struka.
Były również wyróżnienia i nagrody ufundowane indywidualnie przez przedstawicielkę sejmu Panią Poseł Małgorzatę Chmiel i senatu oraz Europosła Jarosława Wałęsy – który przekazał zaproszenie dla p. Barbary Średniawy na kilkudniowy pobyt do Brukseli, aby tam przedstawiła ideę Olimpiady.
Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań osobom, instytucjom za ich wkład, pomoc, wsparcie przy organizacji Olimpiady.
Pani Przewodnicząca Obywatelskiego parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz przede wszystkim gratulowała wszystkim seniorom biorącym udział we wszystkich szczeblach Olimpiady, dziękowała przedstawicielom władz, samorządom i innym osobom wspierającym organizatorów w całym jej przebiegu od eliminacji aż do dzisiejszej Gali Wręczania Nagród.
Marszałek P. Orłowski podziękował p. Barbarze za jej zaangażowanie, inicjatywę i sukces projektu Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej Senior Obywatel.
Uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej Srebrna Nitka z Wejherowa. Aktorzy amatorzy w sposób zabawny, efektowny i zajmujący przedstawili postrzeganie miłości na przestrzeni wieków. W czasie przerwy zaproszeni zostaliśmy na wspaniały poczęstunek przygotowany przez Piekarnię-Cukiernię Sławomira Mielnika.
Obdarowani dyplomami, prezentami Olimpijczycy dzielili się wspomnieniami ze spotkań na których przygotowywali się do Olimpiady, jak się uczyli, sami, z pomocą dzieci i wnuków a dodatkowych informacji szukali w Internecie i śledzili media. Wszyscy podkreślali, że byłą to wspaniała przygoda, czuli się jak przed maturą, lub egzaminami uczelnianymi. Piętnastka olimpijczyków zwycięzców etapu wojewódzkiego już umawia się na dalszą wspólna naukę, przygotowania do etapu Ogólnopolskiego.
Wszyscy uczestnicy Olimpiady postanowili dalej działać i spotykać się w powołanym Klubie Olimpijczyka „Srebrni Obywatele”, które dzieli się na Koła Lokalne. Powstałe Koła wspomagają w działalności Pomorską Delegaturę OPS.
Dorota Kowalska Papke.

Nieoczekiwanym, a bardzo ważnym dla OPS rezultatem Olimpiady jest powstanie przy DP OPS Klubu Olimpijczyka, który założyli uczestnicy eliminacji stopnia gminnego jak i wojewódzkiego.

Foto; Natalia Kłopotek-Główczewska

 

Dostępność strony