I posiedzenie Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS

W dniu 28 sierpnia 2020 r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym na Chorobę Alzheimera, przy ulicy Emilii Plater  47 w Warszawie,   na inauguracyjnym posiedzeniu  zebrali się  delegaci  wybrani do Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS. Obecna była Przewodnicząca Prezydium OPS Krystyna Lewkowicz, która zaproponowała porządek obrad oraz projekt zmian w regulaminie Delegatury.

Po szczegółowym przedstawieniu się wybranych delegatów, Prezydium ukonstytuowało się w składzie:

  • Pani Teresa Bojanowicz – Przewodnicząca
  • Pani Małgorzata Zuber Zielicz -Wiceprzewodnicząca
  • Pani Renata Banasiak – Sekretarz
  • Pani Anna Czajkowska – Członek
  • Pan Zbigniew Tomczak – Członek

Więcej informacji tutaj

 

 

Dostępność strony