List Krystyny Lewkowicz do Delegatów OPS

Szanowni Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Drodzy Przyjaciele!

Dziękuję wszystkim za zaufania i poparcie okazywane mi  w czasie dotychczasowej 7. letniej działalności  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz  w czasie VIII sesji sprawozdawczo – wyborczej otwierającej  IV kadencję OPS.

Mimo  bardzo satysfakcjonującego wyniku wyborczego, jakim mnie obdarzyliście postanowiłam jednak, iż teraz czas na innych.  Złożyłam więc rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Prezydium OPS  jak również  dobiegła końca  misja wspierania OPS przez  utworzoną przeze mnie Fundację OPS, która przez siedem lat zabezpieczała wszelkie rzeczowe i finansowe potrzeby  OPS.

Pozostawiam  OPS w bardzo dobrych rękach nowego Prezydium z doskonałym punktem startu do kolejnych czekających OPS  wyzwań.

OPS pozyskał własną osobowość  prawną, umożliwiającą działalność  w przestrzeni publicznej i na rynku. Działa w  strukturach OPS już 11 Delegatur Regionalnych. W najtrudniejszych dla OPS czasach (2016-2019)  pozyskaliśmy wszechstronne  wsparcie Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz  Parlamentarnego Zespołu ds. UTW kierowanego przez posła Michała Szczerbę, dzięki którym przetrwaliśmy i podtrzymaliśmy byt prawny i ekonomiczny OPS. Nawiązaliśmy doskonałe relacje z  Senatem RP, a   Patronat Honorowy Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego i pomoc ze strony Kancelarii Senatu umożliwiły w latach 2020-2021 organizację  VI i VII sesji  plenarnej OPS w siedzibie Senatu.

Kulminacyjnym momentem zabiegów o powrót OPS do  Sali Posiedzeń Sejmu była VIII sesja 2022 r.  Otwarcie na współpracę, Patronat Honorowy i przychylność Pani Marszałek Elżbiety Witek oraz ogromne wsparcie Kancelarii Sejmu umożliwiło powrót polskich seniorów do miejsca, które przywraca im godność, należną i zasłużoną pozycję w społeczeństwie i nadaje odpowiednią rangę pierwszemu w historii Polski ogólnopolskiemu przedstawicielstwu blisko 10 milionowej  populacji osób starszych, jakim jest Obywatelski Parlament Seniorów.  Deklaracje dalszej  współpracy z OPS rokują nowe perspektywy i formy działania.

Jest to ogromny kapitał stanowiący  nowe otwarcie, umożliwiający dalsze sukcesy, dokonania i inicjatywy, które trzeba kontynuować,  rozwijać, doskonalić.

Przed Prezydium i całym OPS-em wielkie wyzwania IV kadencji, w tym najtrudniejsze – przejęcie funkcji finansowania potrzeb  bieżącego funkcjonowania  i organizacji  kolejnych sesji plenarnych, nowelizacja Regulaminu OPS, doprecyzowanie i unormowanie relacji prawnych między społecznym  ruchem OPS a Stowarzyszeniem OPS, pozyskanie nowej siedziby OPS,   biura Zarządu i wiele innych.

Ze swojej strony deklaruję w najbliższych  miesiącach wszelką pomoc dla nowego Prezydium ale  jest to czas ściśle określony.

Serdecznie dziękując za dotychczasową współpracę,  życzę wszystkim, a szczególnie nowemu Prezydium OPS determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów,  doskonalenia tego co wspólnie osiągnęliśmy, dalszych kreatywnych koncepcji  działania na rzecz polskich Seniorów.

Z najlepszymi życzeniami zdrowia, sukcesów  i wszelkiej pomyślności i radości w nadchodzącym Nowym Roku

Krystyna Lewkowicz

4 thoughts on “List Krystyny Lewkowicz do Delegatów OPS

  1. Stenogram z obrad dostępny jest na naszaj stronie internetowej.

  2. minął już prawie miesiąc od posiedzenia i wyboru nowych władz, a w dalszym ciagu nie ma protokołu z obrad. Czy będziemy czekali rok , na dokument, który powinien powstać w kilka dni. Chyba , że chodzi o to , abysmy zapomnieli, co wydarzyło się na obradach

  3. Jeżeli nowe władze będą tak działały w jakiej formie odbyła się / nie odbyła / debata w Sejmie w dniu 7 .11.2022 to nie widzę , aby Seniorzy mieli z tej organizacji jakąkolwiek korzyść. Poklepywanie się po plecach i kwiaty dla Marszałkini Sejmu i oklaski dla ministra Zdrowia to kpiny .i

  4. Serdeczne gratulacje dla nowego prezydium i przewodniczącego oraz życzenia owocnej pełnej sukcesów pracy na rzecz polskiego środowiska seniorów Rzeczypospolitej sklada Bogdan Adam z pomorskiej delegatury

Comments are closed.

Dostępność strony