Niezbędne dla zdrowia

Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiają 10 najważniejszych zasad, jak zadbać o zdrowie własne i bliskich.  Inicjatywa NIL i RPP ma przypominać i propagować podstawowe zasady zdrowego trybu życia. Ogólnie dobry stan zdrowia zwiększa odporność organizmu, co w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa warte jest szczególnego podkreślenia.

„Niezbędne dla zdrowia” to zbiór rekomendacji przygotowanych wspólnie przez przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznika Praw Pacjenta. Kampania ma charakter długofalowy, a jej celem jest kształtowanie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Przygotowane i specjalnie zaprojektowane materiały w formie drukowanej i elektronicznej pozwolą odbiorcom lepiej zrozumieć wagę poszczególnych zaleceń.

„Jako samorząd lekarski bijemy na alarm w sprawie dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. W różny sposób zabiegamy o zwiększanie nakładów na zdrowie. Wiemy jednak, że to nie wystarczy. Potrzeba zmiany myślenia, skupienia nie tylko na medycynie naprawczej. Musimy docenić  profilaktykę i edukację zdrowotną. Inicjatywa „Niezbędne dla zdrowia” świadczy o tym, że  angażując się w wypracowanie rozwiązań systemowych, nie tracimy z pola widzenia potrzeby kształtowania zachowań prozdrowotnych” – powiedział prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dodając: „Liczymy, że zapoczątkowana przez NIL i RPP kampania nabierze rozmachu, dzięki włączeniu się do niej kolejnych partnerów. Każdy znajdzie tu pole do działania – samorządy, placówki oświatowe i edukacyjne, media, pracodawcy, szeroko rozumiane środowisko medyczne. Potrzeba tylko dobrej woli”.

„Najistotniejszym wyzwaniem są obecnie sprawne działania, przeciwdziałające skutkom epidemii COVID-19, poprawa sytuacji pacjentów i ich dostępu do leczenia oraz profilaktyki. Trzeba również pamiętać, że jesteśmy współodpowiedzialni za stan swojego zdrowia, nasze zachowania i wybory. Nie ma lepszej i skuteczniejszej metody zachęcania społeczeństwa do prozdrowotnych zachowań, niż ciągła edukacja prowadzona w tym zakresie” – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec. „Właśnie dlatego musimy dostarczyć obywatelom narzędzia edukacyjne, byśmy już od najmłodszych lat uczyli się jak ważne są badania profilaktyczne, odpowiedzialne zachowania zdrowotne, higiena, odpowiednia dieta czy aktywność fizyczna” – podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta.

„Pełne porozumienie z pacjentem to podstawowy warunek skuteczności medycyny. Najważniejszym celem kampanii „Niezbędne dla zdrowia” jest edukacja, bo podstawowych celów medycyny nie da się osiągnąć bez udziału społeczeństwa” – mówił prof. Jan Duława, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. „Celem kampanii jest zmniejszenie, jeśli nie zlikwidowanie napięć w medycynie” – podkreślił prof. Jan Duława.

Materiały przygotowane dla potrzeb kampanii dostępne są na https://www.gov.pl/web/rpp/niezbedne-dla-zdrowia. Tam również będą zamieszczane aktualne informacje o przebiegu kampanii wraz z kolejnymi materiałami przygotowywanymi w miarę rozwoju tego długofalowego projektu.

Specjalna broszura poświęcona powyższej problematyce dostępna jest w wersji pdf. Można ją pobrać tutaj

Dostępność strony