Finał wojewódzkiej olimpiady “SENIOR OBYWATEL”

W środę, 13 listopada w Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 46 uczestników wchodzących w skład 16 drużyn wzięło udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”.

Reprezentowane były m.in organizacje senioralne, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz kluby i domy seniora. Pierwsze miejsce drużynowo i trzy pierwsze miejsca indywidualnie zdobyła drużyna gospodarzy czyli Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy.

Tematyka pytań była bardzo urozmaicona. Dotyczyła m.in transformacji ustrojowej Polski, trójpodziału władzy, systemu wyborczego oraz praw i obowiązków obywateli.

Nim ogłoszono wyniki olimpiady blisko 300 słuchaczy i zaproszonych gości wysłuchało wykładu dr Sławomira Sadowskiego na temat „Tradycji samorządności w Polsce”. W części artystycznej Renata Repińska zachęciła publiczność do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych.

Jedenastu najlepszych uczestników etapu wojewódzkiego zostało zaproszonych przez Krystynę Lewkowicz, przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów do udziału w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 10 grudnia w Warszawie.

Miłosz Sałaciński

Dostępność strony