OPS w Zielonej Górze

29 kwietnia br. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Radnych Lubuskiego Sejmiku Seniorów I kadencji. – Możemy dziś porozmawiać o problemach związanych ze starzejącym się społeczeństwem. To wyzwanie, przed którym stoi Lubuskie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas obrad podsumowano kadencję 2017-2018 oraz wypracowano koncepcję wyborów do Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji.

To pierwsze nasze wspólne spotkanie, więc historyczne. Możemy dziś porozmawiać o problemach związanych ze starzejącym się społeczeństwem – podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Marszałek zaznaczyła, że samorząd województwa podejmuje szereg działań na rzecz seniorów. – Kompleksowa opieka nad seniorami, to jeden z deficytów, z którym województwo lubuskie musi się zmierzyć. Dlatego w 2017 roku zarząd przyjął Wojewódzki Program dla Osób Starszych. Po wysłuchaniu diagnozy w tym zakresie przystąpiliśmy do działania – poinformowała marszałek.
Powołano m.in. Lubuską Radę Seniora, dodatkowo poszczególne departamenty zdiagnozowały obszary problemowe. W 2018 roku samorząd województwa przeznaczył 300 tys. zł na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego skierowanego do osób starszych. Dzięki wsparciu zrealizowano wiele wspaniałych inicjatyw. Program ten będzie kontynuowany również w 2019 roku. Jednym z priorytetów samorządu województwa jest także utworzenie dziennych lub całodobowych domów pobytu dla seniorów w każdej gminie. Na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przeznaczono środki w wysokości 11,7 mln zł. – Wiele zależy od włodarzy gmin. Zachęcamy, żeby pisali projekty na wsparcie seniorów, które im sfinansujemy – wyjaśniła. Lubuscy seniorzy mogą korzystać z programów profilaktycznych tj. profilaktyki trzech raków: jelita grubego, szyjki macicy i piersi, czy wczesnego wykrywania cukrzycy oraz bezpłatnych badań i porad dostępnych podczas wydarzeń związanych z profilaktyką nowotworową, profilaktyką chorób układu krążenia, zdrowym stylem życia, zdrowiem psychicznym – pikników zdrowia, warsztatów, konferencji. Samorząd województwa wspiera także ideę utworzenia oddziału geriatrii w Lubuskim Specjalistycznym Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Samorząd województwa w ramach swojej polityki regionalnej tworzy także warunki do współpracy z organizacjami seniorów, z uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniorów.
Marszałek podkreślała także, że wiele głosów seniorów dotyczy wykluczenia transportowego. – Nie wszyscy seniorzy mają samochody, prawo jazdy i nie mogą dojechać do lekarza lub na zajęcia. Przygotowujemy plan transportowy i na pewno uwzględnimy państwa głosy.

Gośćmi obrad byli lubuscy parlamentarzyści: senator Waldemar Sługocki oraz posłowie: Katarzyna Osos, Krystyna Sibińska i Tomasz Kucharski. Wszyscy zgodnie podkreślali, że państwo powinno zadbać o seniorów i zapewnić im godne warunki życia. – Państwo swoją aktywnością zawodową budowaliście Ziemie Lubuską. Teraz przyszedł czas, że to aktywne zawodowo społeczeństwo powinno wspierać tych, którzy przechodzą na zasłużony odpoczynek. Chodzi o to, żeby ten odpoczynek był godny. Chcielibyśmy zapewnić państwa, że lubuscy seniorzy są nam szczególnie bliscy – podkreślał senator Waldemar Sługocki i zaprezentował propozycje inicjatyw mających wspomóc seniorów. – Dziękuję za waszą aktywność, bo ona jest motorem naszych działań – dodała poseł Katarzyna Osos.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz, Lubuscy Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Radni Seniorzy I kadencji, Radni Województwa Lubuskiego, członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego, Parlamentarzyści Województwa Lubuskiego, Członkowie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, delegacje Powiatowych Rad Seniorów: krośnieńskiego, żagańskiego i słubickiego.

(lubuskie.pl/news/25286/806/Obywatelski-Parlament-Seniorow/d,news-bootstrap/ )

Dostępność strony