Powitanie WIOSNY

Kalendarzowa wiosna przyszła do nas 21 marca. Temperatury w Bydgoszczy od kilu dni oscylują na poziomie 15 st. C. Sprzyjającą aurę postanowili wykorzystać bydgoscy seniorzy. Bożena Sałacińska, przewodnicząca delegatury kujawsko-pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zorganizowała kolejną plenerową wycieczkę. Tym razem celem spaceru był piękny Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.
Na wstępie z zadaniami Ogrodu zapoznał seniorów kierownik placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński.IHAR jest ogrodem specjalistycznym. Gromadzimy w nim określone kolekcje traw i  roślin użytkowych. Uzupełnieniem naszej działalności są gatunki hodowane dla celów rekultywacji  i zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Prowadzimy również działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą. Ogród Botaniczny IHAR ma także duże znaczenie jako bank nasion. Daje on możliwość odtworzenia gatunków nawet w odległej przyszłości. 
Na szczególną uwagę zasługuje gromadzona od 1973, najbogatsza w Polsce kolekcja odmian traw, licząca 650 gatunków. Są to trawy użytkowe pastewne, gazonowe, zbożowe, energetyczne, ozdobne, dziko rosnące oraz chronione. Zbiory uzyskały tytuł „Narodowej kolekcji traw i turzycdodaje zaprzyjaźniony z seniorami KUTW kierownik placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński.
 -Mile zaskoczyła mnie wyjątkowa frekwencja. Na spotkanie do Botanika przyszło ponad 50-ciu  naszych słuchaczy. O okazach flory z różnych stron świata  opowiadał z wielką pasją kierownik placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński. Na zakończenie spotkania wręczyłam naszemu CICERONE  w imieniu marszałka województwa kujawsko- pomorskiego album traktujący o przyrodzie naszego regionu – informuje Bożena Sałacińska.
-Wypad do Botanika uważam z bardzo udany. Dwie godziny na świeżym powietrzu pozwoliło mi na dotlenienie organizmu. W halach cieplarniach miałam możliwość poznania różnych gatunków roślin.  O istnieniu wielu z nich nawet nie słyszałam. Spotkanie jak zwykle w czwartek zakończyliśmy w restauracji „STODOŁA” w Myślęcinku–wspomina   Aleksandra Felczykowska , słuchaczka KUTW. 
MS

Dostępność strony