Projekt sprawozdania z działalności OPS w III kadencji

Szanowni Członkowie Prezydium, Przewodniczący Delegatur Regionalnych

Prezydium OPS przedstawia  projekt kolejnego numeru Biuletynu  OPS, w tym Sprawozdania OPS z działalności  w III kadencji 2022-2025., Prosimy abyście Państwo podjęli  trud współautorstwa Sprawozdania z III kadencji OPS, tj. uzupełnienia i wzbogacenia sprawozdania, w tym o dokonania  własne lub kierowanych przez siebie  Delegatur. Chodzi o zdarzenia ważne, mające znaczenia dla funkcjonowania całego OPS. Mile widziane będą też propozycje rozszerzenia  programu działania i kierunków strategii na IV kadencję wraz z deklaracją współdziałania przy ich realizacji.

Dla sprawnej redakcji ostatecznego tekstu Sprawozdania, które zostanie zaprezentowane walnemu zebraniu delegatów VIII sesji, uprzejmie proszę nie recenzować  czego w Sprawozdaniu nie ma, a co powinno Państwa zdaniem być, natomiast swoje propozycje przedstawić  w postaci gotowych tekstów do uzupełnienia lub zmiany redakcji obecnych sformułowań wg schematu:

Rozdz. …ust…., akapit…wiersz…   proponuję dodać/zmienić  tekst:

( tu gotowy zredagowany tekst kompatybilny z pozostałymi sformułowaniami przed i po uzupełnieniu)

Wszelkie uwagi i propozycje uzupełnień  przyjmujemy na adres  4kadencjaops@gmail.com do 3 września 2022 r. Brak uwag traktować będziemy jako akceptację dla tekstu projektu. Po tym terminie sprawozdanie przekazane zostanie do druku w Biuletynie OPS.

Tekst projektu sprawozdania do pobrania tutaj (pdf).

 

Z poważaniem

Krystyna Lewkowicz

Przewodnicząca Prezydium OPS