Spotkanie Delegatów Pomorskiej Delegatury OPS z Kierownictwem Delegatury NIK w Gdańsku

Spotkanie Delegatów Pomorskiej Delegatury OPS z Kierownictwem Delegatury NIK w Gdańsku, miało miejsce 11 grudnia 2020 r. w siedzibie Delegatury NIK. Kierownictwo Delegatury NIK w Gdańsku reprezentowali: Dyrektor Delegatury, Pani Ewa Jasiurska-Kluczek oraz p.o. Zastępca Dyrektora Delegatury, Pan Rafał Malcharek. Z ramienia Pomorskiej Delegatury OPS poza Przewodniczącym Prezydiu Pomorskiej Delegatury Panem Jackiem Wojciechem Gibałą w spotkaniu uczestniczyli Delegaci OPS: Pani kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska, Pan prof. n. praw. Wojciech Lamentowicz.

Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS przekazał na ręce Pani Dyrektor, Deklarację Programową „Seniorzy i Przyszłość Polski” oraz dalszą część materiałów z VI Sesji Plenarnej OPS, która odbyła się w Sali Plenarnej Senatu RP, w dniu 01.10.2020 r. Zostaliśmy poinformowani, że dokumenty VI Sesji Planarnej OPS-u, spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz uznaniem tak Kierownictwa gdańskiej Delegatury NIK, jak i osobiście Prezesa Izby, Pana Mariana Banasia, który w rozmowie z Panią Dyrektor Delegatury NIK, wyraził zainteresowanie naszą społeczno-obywatelską działalnością.

Ponadto omówiono szereg interesujących tematów związanych z kontrolami, jakie przeprowadzała Delegatura Gdańska NIK, m.in. w zakresie poważnego zanieczyszczenia akwenów wodnych zatoki, czy też morza przez wraki okrętów wojennych, w których ładowniach i lukach pozostają m. in. bomby z niebezpiecznym materiałem wybuchowym, grożące z tego tytułu poważnymi konsekwencjami ekologicznymi.

Pan prof. Lamentowicz poinformował, że Stocznia Gdańska rozważa możliwość zbudowania odpowiedniej jednostki pływającej, która mogłaby dokonać tzw. „posprzątania” tych wysoce niebezpiecznych wojennych pozostałości na dnie naszej zatoki, czy też akwenów morskich.

Na zakończenie, trwającego około godziny spotkania, podpisano „ Protokół zdawczo-odbiorczy ” przekazania Delegaturze OPS-u, dwóch laptopów – i tak podpisy na protokole złożyli i pieczęciami opatrzyli : ze strony darczyńcy: Delegatury NIK w Gdańsku, Pani Dyrektor Delegatury NIK, w imieniu Pomorskiej Delegatury, jej Przewodniczący Prezydium Delegatury  OPS.

 (-) Jacek Wojciech Gibała

Przewodniczący Pomorskiej Delegatury OPS

 

zał. Pismo Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku do Przewodniczącego Pomorskiej Delegatury OPS

Dostępność strony