VII Sesja Plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – 04.10.2021 r.

Szanowni Delegaci OPS,

Prezydium OPS z satysfakcją informuje, iż udało się pozyskać pozytywną decyzję Marszałka Senatu RP Pana prof. Tomasza Grodzkiego w sprawie organizacji VII sesji plenarnej OPS w siedzibie Senatu. Odbędzie się ona w dniu 4 października o godz. 11.00-16.00.

Niestety z uwagi na pojemność sal obrad, może w niej uczestniczyć jedynie 100 delegatów, co oznacza ok. 5 osób z każdego województwa. Prosimy zatem Przewodniczących delegatur OPS o wytypowanie po 5 osób z każdej delegatury i przesłanie arkuszy akredytacyjnych, najpóźniej do 25 września 2021 r. na adres e-mail: biuro@parlamentseniorow.pl, celem weryfikacji i możliwości udzielenia potwierdzenia zainteresowanej osobie.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie i nastąpi zmniejszenie ograniczeń sanitarnych, będzie możliwe zwiększenie liczby osób uczestniczących w sesji do 120 osób, więc prosimy o wytypowanie kolejnych 2 osób jako rezerwowych zaznaczając na arkuszu opcję „lista rezerwowa”.

W województwach, w których nie ma delegatur regionalnych delegaci OPS pragnący wziąć udział w sesji mogą zgłaszać się sami, a rekomendacji udzieli Prezydium OPS. Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie www.parlamentseniorow.pl

Do zobaczenia na VII sesji plenarnej OPS

W imieniu Prezydium
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca

zał. Arkusz akredytacyjny.