Wspomnienie o Prezydencie Pawle Adamowiczu

Miałam okazję i zaszczyt wielokrotnych kontaktów i współpracy z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem. To co mnie w NIM fascynowało to umiejętność łączenia różnych, często skrajnych osobowości jak: dostojność męża stanu, powaga doświadczonego polityka, samorządowca dbającego o swoją małą ojczyznę, a jednocześnie bezpośredniość, skromność, przystępność dla zwykłego obywatela, życzliwość, ciągła obecność wśród ludzi, umiejętność słuchania o zwykłych sprawach, wielka kultura osobista i rzeczowość dyskusji.
Wielki Człowiek i przyjazny, ciepły, skromny Przyjaciel.
Miał On wielkie zasługi dla polityki senioralnej, rozwoju dialogu w środowisku seniorów, wspierania Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Cześć Jego pamięci!
Jako wyraz pamięci i wielkiego szacunku będziemy kontynuować Jego dzieło.

Krystyna Lewkowicz

Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Dostępność strony