Wybory Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS

Komunikat  Prezydium OPS z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Z uwagi na okres wakacyjny, a także ograniczenia wynikające z COVID 19, zbieranie kart do głosowania nad wyborem Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS przedłużono do dnia 17 sierpnia 2020 r. włącznie.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Komisja składająca się z osób niebędących delegatami OPS w składzie:

Adrian Oleksiak   –  przewodniczący

Jolanta Stawowska Kliza –  wiceprzewodniczący

Teresa Janiszewska-Korulczyk –  członek, sekretarz

Dokonała policzenia oddanych głosów i  opublikowała protokół.

Kandydaci biorący udział  w wyborach otrzymali następującą liczbę głosów:

Lp Imię i nazwisko Macierzysta organizacja Liczba głosów
1  Renata Banasiak Stowarzyszenie Pomocy Seniorom „VIS MAJOR” 20
2 Teresa Bojanowicz Wawerski UTW 30
3 Anna Czajkowska Rada Seniorów Stare Babice 18
4 Ryszard Grosset Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP 17
5 Wanda Orzeszek Rada Seniorów Praga Południe 6
6 Jan Pyrcak Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 8
7 Jan Strzeliński Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej 11
8 Jadwiga Tomczak PZERiI 10
9 Zbigniew Jacek Tomczak Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 31
10 Kazimierz Urbański Rada Seniorów Praga Południe 8
11 Małgorzata Zuber-Zielicz Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów 33

Zgodnie z Regulaminem OPS, do Prezydium Mazowieckiej delegatury weszły osoby , które uzyskały największą liczbę głosów, tj.

  1. Małgorzata Zuber-Zielicz
  2. Zbigniew Tomczak
  3. Teresa Bojanowicz
  4. Renata Banasiak
  5. Anna Czajkowska

Gratulujemy nowemu Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS. Jej ukonstytuowanie nastąpi w  na I inauguracyjnym posiedzeniu Prezydium w dniu 28 sierpnia 2020 r. Życząc  sukcesów w reprezentowaniu mazowieckich seniorów jestem do dyspozycji w sprawach  programu pracy oraz organizacji sesji plenarnej.

 

Krystyna Lewkowicz

Przewodnicząca Prezydium OPS

 

Dostępność strony