LUBUSKA DELEGATURA OPS

Zarząd Lubuskiej Delegatury OPS

Przewodniczący – Wojciech Białek
Wiceprzewodniczący – Regina Drgas
Sekretarz – Jerzy Cierpiński.