Prezydium Delegatury

 

  • Zuzanna Sklorz Geilke - przewodnicząca, e-mail: geizuz@o2.pl
  • Jan Dziedzic - zastępca przewodniczącej
  • Mieczysław Skowron - zastępca przewodniczącej
  • Krystyna Jurewicz - sekretarz
  • Krystyna Karlak - członek zarządu do spraw zewnętrznych kontaktów

13 lutego w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się zebranie   Śląskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Śląskiej Rady ds Seniorów. W trakcie zebrania wystąpili: Łukasz Czapik Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Mariusz Sajak Zastepca Dyrektora ROPS w Katowicach, Alina Bednarz Zastepca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Katarzyna Stachowicz Członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Śląskiego oraz Zbigniew Tomczak Przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z Warszawy. Całość prowadziła Przewodnicząca Śląskiej Delegatury OPS Zuzanna Sklorz Geilke, która w drugiej części posiedzenia sprawozdawczo-wyborczej została wybrana ponownie na Przewodniczącą Śląskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Ponadto do Prezydium Delegatury wybrano: Krystynę Jurewicz, Krystynę Karlak, Mieczysława Skowrona i Jana Dziedzica. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Pan Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego

 

Dostępność strony