Prezydium Delegatury

 

  • Zuzanna Sklorz Geilke - przewodnicząca, e-mail: geizuz@o2.pl
  • Jan Dziedzic - zastępca przewodniczącej
  • Mieczysław Skowron - zastępca przewodniczącej
  • Krystyna Jurewicz - sekretarz
  • Krystyna Karlak - członek zarządu do spraw zewnętrznych kontaktów

Dostępność strony