Delegatura Zachodniopomorska

Prezydium Delegatury

W dniu 24 września 2021 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu ul.Solna 1, odbyło się  inauguracyjne posiedzenie  delegatów do OPS z województwa zachodniopomorskiego w którym uczestniczyła   Przewodnicząca Prezydium OPS Krystyna Lewkowicz. Na posiedzeniu powołano Prezydium Delegatury, która się ukonstytuowała. Na siedzibę przegłosowano Szczecin.

Kontakt

Zachodniopomorska Delegatura OPS z siedzibą w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

ul. Okopowa 15A/210 Biuro UTW

 

 

Konferencja Delegatów Zachodniopomorskiej Delegatury OPS.

Dostępność strony