Dokumenty OPS

DEKLARACJA PROGRAMOWA VII sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

4 października 2021 r. (wersja pdf)

DEKLARACJA PROGRAMOWA VI sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

1 października 2020 r. (wersja pdf)

DEKLARACJA PROGRAMOWA V sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,

1 października 2019 r. (wersja pdf)

Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich doStrategii rozwoju usług społecznych na lata 2021-2035” (dokument pdf)

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia minister rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg uwagi z perspektywy niezależnego organu do wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą to funkcję wykonuje RPO.