Prezydium Delegatury

Łódzka Delegatura OPS powstała w marcu 2023 r.

 

Wojewódzka Senioriada w Sieradzu

Delegatura Łódzka Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (przewodnicząca Krystyna Ozga) i Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota” (prezes Ryszard Perka, członek Prezydium Delegatury Łódzkiej OPS) byli organizatorami I Wojewódzkiej Senioriady Sportowo-Rekreacyjnej. Senioriada odbyła się w dniu 12.09 br. na Stadionie Miejskim w Sieradzu dla  uczczenia 340 rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Cel: aktywacja ruchowa seniorów w wieku 60+ i integracja środowisk senioralnych.

Redakcja: Sieradz To My. Autor zdjęć: Zbigniew Dymiński

 

Dostępność strony