Delegatura Kujawsko-Pomorska

W Ciechocinku dyskutowano o sprawach seniorów

W dniach 16 -17 sierpnia 2021r. w  nowoczesnym hotelu „AUSTERIA” w Ciechocinku odbyły się obrady Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Organizatorem konferencji była przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Bożena Sałacińska. Burmistrza Ciechocinka reprezentowała dyrektor MOPS, Ewa Strzelecka-Słomkowska. W konferencji udział wzięli przedstawiciele OPS z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Dwudniowe obrady energicznie prowadziła przewodnicząca OPS, Krystyna Lewkowicz. W czasie obrad poruszono najważniejsze zagadnienia stojące w najbliższym okresie przed ruchem senioralnym. Dyskutowano też o bieżących problemach ludzi starszych. Poruszany był również temat miejsca w którym odbędą się kolejne obrady OPS. Konferencja była  świetną okazją do wymiany doświadczeń i rozmów w kuluarowych. Do szczególnie żywej wymiany opinii na różne tematy senioralne doszło w czasie spotkania przy grillu. Pobyt w Ciechocinku zostanie mi na długo w pamięci. Złożyłam ślubowanie i zostałam uroczyście przyjęta w poczet członków regionalnej Delegatury OPS – wspomina przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów, Maria Gałęska.
Gość honorowy konferencji, poseł na SEJM RP Jan Szopiński, zapoznał zebranych z obecnym stanem prac komisji sejmowych dotyczących seniorów. Informacje posła wywołały żywą dyskusję na temat bieżących problemów ludzi starszych.Po przerwie na posiłek uczestnicy konferencji zapoznali się z wykładem  na bardzo aktualny temat jakim jest bezpieczeństwo w sieci. Prelegentem był Adrian Oleksiak.
Na zakończenie dwudniowych obrad przygotowaliśmy naszym gościom super niespodziankę. Pod hotel podjechały dwa duże melexy. Seniorzy udali się na dwugodzinny spacer po Ciechocinku. Przewodnicy pokazali nam wszystkie cienie i blaski uzdrowiska. Mogliśmy więc podziwiać remontowane tężnie, Figurki Jasia i Małgosi, Fontannę Grzybek, piękne dywany kwiatowe  i zegar kwiatowy. Na szczególną uwagę zasługują znane na całym świecie Partery Hellwiga. To teren obsadzony jest na całej długości kobiercami kwiatowymi. Warto dodać że miasto Ciechocinek na nowe nasadzenia kwiatów wydaje każdego roku ponad dwa miliony złotych. Po drodze mijaliśmy  28 kompleksów sanatoryjnych. Niestety były też liszaje na żywej  tkance miasta. To niszczejące  ruiny obiektów które zbankrutowały z różnych przyczyn – wspomina  organizatorka konferencji, Bożena Sałacińska.

Bożena Sałacińska e-mail: bozena@salacinska.pl

Bożena Sałacińska, szefowa Kujawsko-Pomorskiej Delegatury OPS wyróżniona przez Marszałka Województwa.

 

 

Marszałek Piotr Całbecki docenił działalność Bożeny Sałacińskiej na rzecz społeczności senioralnej i integrację środowiska. Na Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznano szefowej struktur regionalnych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów najbardziej prestiżową nagrodę. Laureatka wyróżnienie otrzymała za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej, społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

 

Imieniny króla Kazimierza Wielkiego

 

„Imieniny króla Kazimierza Wielkiego” organizowane są od ośmiu lat. Za każdym razem mają one inny charakter i atrakcje. W tym roku  gośćmi byli parlamentarzyści Kujawsko – Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Po uroczystościach i złożeniu kwiatów przy pomniku, korowód królewski przeszedł do Ratusza. Tam, prace Sejmu na rzecz seniorów,  przedstawił poseł Jan Szopiński. O mieszkaniach chronionych dla seniorów mówił Przemysław Dziubiński, Dyrektor DPS w Kamieniu Krajeńskim. Bardzo ciekawe realizowane i  planowane działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz seniorów zrelacjonował Adam Szponka, Dyrektor ROPS w Toruniu.

Przewodnicząca Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz z Warszawy, przedstawiła działania OPS, które były realizowane w ostatnim okresie. Komplementowała działalność Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS, której przewodzi Bożena Sałacińska. Pani Lewkowicz przyjęła ślubowania od nowych członków OPS. Wśród nich znalazła się m.in. Jadwiga Obrzeźgiewicz z KUTW.

Imieniny króla Kazimierza Wielkiego uświetniły występy Zespołu Tańca Dawnego „Kazimierki” oraz Zespołu Wokalnego „A-nutki”Krystyna Lepak zaśpiewała po raz pierwszy nową piosenkę o Bydgoszczy, do której tekst napisała Renata Repińska.

Tekst i zdjęcia: Miłosz Sałaciński

 

Dostępność strony