Prezydium Delegatury

 

  • Bożena Sałacińska - przewodnicząca, e-mail: bozena@salacinska.pl
  • Ireneusz Frelichowski - zastępca przewodniczącej
  • Jan Kwiatkowski - zastęca przewodniczącej
  • Wiesław Strzyżewski - zastępca przewodniczącej
  • Zofia Kałamaja - sekretarz
  • Maria Gałęska - członek
  • Krzysztof Rosiński - członek

Dostępność strony