Delegatura Kujawsko-Pomorska

Bożena Sałacińska e-mail: bozena@salacinska.pl

Bożena Sałacińska, szefowa Kujawsko-Pomorskiej Delegatury OPS wyróżniona przez Marszałka Województwa.

Marszałek Piotr Całbecki docenił działalność Bożeny Sałacińskiej na rzecz społeczności senioralnej i integrację środowiska. Na Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznano szefowej struktur regionalnych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów najbardziej prestiżową nagrodę. Laureatka wyróżnienie otrzymała za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej, społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

Imieniny króla Kazimierza Wielkiego

 

„Imieniny króla Kazimierza Wielkiego” organizowane są od ośmiu lat. Za każdym razem mają one inny charakter i atrakcje. W tym roku  gośćmi byli parlamentarzyści Kujawsko – Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Po uroczystościach i złożeniu kwiatów przy pomniku, korowód królewski przeszedł do Ratusza. Tam, prace Sejmu na rzecz seniorów,  przedstawił poseł Jan Szopiński. O mieszkaniach chronionych dla seniorów mówił Przemysław Dziubiński, Dyrektor DPS w Kamieniu Krajeńskim. Bardzo ciekawe realizowane i  planowane działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz seniorów zrelacjonował Adam Szponka, Dyrektor ROPS w Toruniu.

Przewodnicząca Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz z Warszawy, przedstawiła działania OPS, które były realizowane w ostatnim okresie. Komplementowała działalność Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS, której przewodzi Bożena Sałacińska. Pani Lewkowicz przyjęła ślubowania od nowych członków OPS. Wśród nich znalazła się m.in. Jadwiga Obrzeźgiewicz z KUTW.

Imieniny króla Kazimierza Wielkiego uświetniły występy Zespołu Tańca Dawnego „Kazimierki” oraz Zespołu Wokalnego „A-nutki”Krystyna Lepak zaśpiewała po raz pierwszy nową piosenkę o Bydgoszczy, do której tekst napisała Renata Repińska.

Tekst i zdjęcia: Miłosz Sałaciński