Prezydium Delegatury

 

  • Ryszard Kowaluk - przewodniczący, e-mail: ryszardkowaluk@wp.pl
  • Elżbieta Kowalczyk - zastępca przewodniczącego
  • Andrzej Kos - sekretarz
  • Danuta Czarnecka - członek 
  • Urszula Stępak - członek 

Dostępność strony