Delegatura Dolnośląska

Emilia Nowaczyk-Tabor  e-mail: emin@interia.pl

Łączy nas nie tylko Odra!

Forum Seniorów Samorządu Województwa  Opolskiego było inicjatorem konferencji pod hasłem „Obywatelski Parlament Seniorów – głos seniora o seniorach i przez seniorów”. Piękne miasto Opole w dniu 9 września 2021 r. gościło w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego seniorów z Opola oraz przedstawicieli Dolnośląskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Konferencję ubogacili swoją obecnością Parlamentarzyści Ziemi Opolskiej, przedstawiciele Samorządu Opolskiego a gościem specjalnym była Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca  OPS. Uczestnicy konferencji w liczbie 80 seniorów z zainteresowaniem wysłuchali głosu parlamentarzystów, którzy z dużą życzliwością wypowiadali się na temat osób starszych.

Bardzo ważną częścią konferencji było wystąpienie Krystyny  Lewkowicz. Pani Przewodnicząca dość obszernie i rzeczowo przedstawiła historie i aktualną sytuację Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, konieczność powołania Stowarzyszenia OPS, co jest istotna zmianę organizacyjno-prawną oraz kwestię współpracy z Delegaturami z regionów. Należną uwagę poświęciła potrzebie nowelizacji aktów prawnych dotyczących osób starszych, np. Ustawa o Osobach Starszych, Ustawa o Samorządzie Gminnym – zapisów odnoszących się do Rad Seniorów.

Pani Emilia Nowaczyk – Tabor, Przewodnicząca Dolnośląskiej Delegatury OPS, w swojej wypowiedzi przedstawiła zadania Delegatów możliwe do realizacji w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią. Podkreśliła potrzebę integracji działań różnych organizacji senioralnych,  podejmowania prób rozwiązywania problemów  ludzi starszych w czasie pandemii oraz planowania działań na czas po pandemii. Zaproponowała rozważenie możliwości  połączenia  Delegatury OPS obu województw. Do tej propozycji bardzo życzliwe odniosła się Przewodnicząca Krystyna Lewkowicz proponując utworzenie Regionalnej Dolnośląsko – Opolskiej Delegatury OPS.

Wspierająca Dolnośląską Delegaturę OPS Krystyna Lasek ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i  Dolnośląskiej Społecznej Rady Seniorów  w swoim wystąpieniu mówiła o kwestiach organizacyjnych działania OPS w środowisku lokalnym, wyzwaniach, zagrożeniach i szansach na skuteczne działanie seniorów  dla dobra wspólnego. Tematyka konferencji  i  wypowiedzi  i ich uczestników potwierdzają  podobieństwo problemów seniorów, potrzebę współpracy w rozwiązywaniu  ich problemów  a przede wszystkim zapobieganie ich powstawaniu.  Uczestnicy konferencji zaakceptowali celowość rozwijania współpracy pomiędzy organizacjami seniorów z Opola i Wrocławia.

 

Dostępność strony