Obywatelski Parlament Seniorów

 

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy prawie dziesięciu milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

IX Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 15.07.2024 r.

ZA MŁODZI NA SEN !!!

Rada ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej

 

 

Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone jest na następujące potrzeby:

wspieranie działań statutowych Stowarzyszenia i rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia, w tym: budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania oraz wspieranie rozwoju porozumień delegatur, platform współpracy, reprezentacji środowisk senioralnych. Szczegółowe informacje dostępne są po kliknięciu w obrazek po lewej stronie.

 

Dostępność strony