Obywatelski Parlament Seniorów

 

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Prezydium OPS

 

Zbigniew TOMCZAK - przewodniczący.   e-mail: zbigniew.tomczak@parlamentseniorow.pl,

Krystyna OZGA - pierwszy zastępca przewodniczącego.

Zdzisław CZARNECKI - zastępca przewodniczącego.

Ewa WOŹNIAK - zastępca przewodniczącego.

Irena FRANKIEWICZ - członek prezydium.

Ewa KOŁODZIEJCZAK - członek prezydium

Krystyna LEWKOWICZ  - członek prezydium

Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

VIII sesja OPS – 07 listopada 2022 r. (przejście do galerii po kliknięciu w poniższe zdjęcia)

Dostępność strony