Obywatelski Parlament Seniorów

 

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

  • TOMCZAK Zbigniew – przewodniczący.   e-mail: zbigniew.tomczak@parlamentseniorow.pl,
  • OZGA Krystyna – pierwszy zastępca przewodniczącego.
  • CZARNECKI Zdzisław – zastępca przewodniczącego.
  • WOŹNIAK Ewa – zastępca przewodniczącego.
  • FRANKIEWICZ Irena – członek prezydium.
  • KOŁODZIEJCZAK Ewa – członek prezydium.
  • LEWKOWICZ Krystyna – członek prezydium

VIII sesja OPS – 07 listopada 2022 r. (przejście do galerii po kliknięciu w poniższe zdjęcia)

Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Dostępność strony