Delegatura Warmińsko-Mazurska

PREZYDIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ DELEGATURY OPS

  • Aleksander Pieczkin – przewodniczący, e-mail: alekp21@gmail.com
  • Danuta Krzywosz – wiceprzewodnicząca
  • Jerzy Klemens Kowalewicz – sekretarz

Dostępność strony