Delegatura Świętokrzyska

Komunikat Prezydium OPS z dnia 1 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Delegaci  OPS

Z satysfakcją informuję, że po kilkumiesięcznych pracach przygotowawczych, w dniu 30  lipca 2020 r. na konferencji regionalnej dla woj. świętokrzyskiego w Starachowicach, w obecności najwyższych władz Miasta,  powiatu  i województwa Komitet organizacyjny oraz delegaci OPS z woj. świętokrzyskiego podjęli jednogłośnie  uchwałę w spr. powołania Świętokrzyskiej Delegatury OPS oraz   dokonali wyboru Prezydium.

Po ukonstytuowaniu się 5 osobowego   Prezydium, przewodniczącym  został wybrany Jerzy Krawczyk, prezes UTW w Starachowicach.

Dla formalnego powołania Delegatury Regionalnej, Prezydium OPS w dniu 1 sierpnia 2020 r. podjęło jednogłośnie  uchwałę (link do uchwały).

Delegaci z woj świętokrzyskiego.

Prezydium Świętokrzyskiej Delegatury OPS

Jerzy Krawczyk

przewodniczący Świętokrzyskiej Delegatury OPS.  jest prezesem UTW w Starachowicach, założycielem Sekcji Edukacji Obywatelskiej, pomysłodawcą i współautorem Projektu „ Społecznościowy Ogród UTW”, który uzyskał nagrodę główną Fundacji „Ziemia i Ludzie” jako wzór pozytywnych praktyk UTW. Jerzy Krawczyk jest koleżeński i obowiązkowy, dał się nam poznać jako dobry organizator, zawsze uważnie wsłuchuje się w potrzeby innych ludzi. Nawiązał wiele ciekawych i wartościowych kontaktów z osobami zasłużonymi dla naszego miasta i regionu.

kontakt: e-mail jerzy-krawczyk@o2.pl,  tel.  602 199 268

Janina Łucak

wiceprzewodnicząca Prezydium Świętokrzyskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wykształcenie wyższe techniczne – inżynier budownictwa. Po przejściu na emeryturę aktywnie pracuje społecznie na rzecz seniorów w Kielcach. W 2015 roku założyła i została prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem” W styczniu 2018 roku została powołana w skład Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Jej pasje to muzyka, taniec i śpiew. Lubi takżemalować i fotografować.  Uwielbia podróże.

Grażyna Szlęk

wiceprzewodnicząca Prezydium Świętokrzyskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Na emeryturze poświęciła się społecznej pracy na rzecz kultury i seniorów. Jest wiceprezesem w Staszowskim Towarzystwie Kulturalnym.  W Staszowie prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2020 roku została po wołana w skład Rady Seniorów gdzie pełni funkcję sekretarza. Jej pasją jest malarstwo. Uwielbia książki podróżnicze.

 

Anna Tokarska

sekretarz Prezydium Świętokrzyskiej Delegatury  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wykształcenie wyższe techniczne.  Jest bardzo aktywnym słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu.  Chętnie pomaga innym. Doświadczenie zawodowe zdobyte między innymi w edukacji szkolnej umiejętnie wykorzystuje  w planowaniu i prowadzeniu   zajęć z seniorami. Jest autorką wielu projektów w tym  między innymi projektu „Tworzymy Świętokrzyską Delegaturę OPS”.

Jadwiga Kamińska

członek Prezydium Świętokrzyskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wykształcenie wyższe. W 2008 roku broni rozprawę doktorską i uzyskuje tytuł doktora nauk w kulturze fizycznej.  Po przejściu na emeryturę  aktywnie pracuje społecznie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łagowie. Prowadzi z seniorami zajęcia, które mają pomóc w utrzymaniu sprawności fizycznej. Jest wiceprezesem zarządu UTW w  Łagowie.

Dostępność strony