PREZYDIUM DELEGATURY

 

 • Jacek Wojciech Gibała – przewodniczący, e-mail: gibala.jacek@wp.pl
 • kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska – z-ca przewodniczącego,
 • Lidia Kusz – z-ca przewodniczącego,
 • Zdzisław Brzeziński – z-ca przewodniczącego,
 • Eugeniusz Podolak – z-ca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. kmdr w st. spocz. Jerzy Marian Przybylski – z-ca przewodniczącego,
 • kpt. Ż.W. Jerzy Zygmunt Uziębło – z-ca przewodniczącego,
 • kmdr por. Roman Augustyniak – sekretarz,
 • Ludwik Henryk Knyba – członek prezydium.

Adres korespondencyjny

 

 • Pomorska Delegatura OPS w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
 • 81-809 SOPOT, ul. Artura Grottgera 4
 • tel.stacjonarny: 58 555 11 42
 • tel.komórkowy: +48 501 266 900
 • e-mail: pomorskadelegatura@gmail.com

 

WIZYTA STUDYJNA POMORSKICH DELEGATÓW OPS W PARLAMENCIE RP I W CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

20 lipca br. o godz. 6-tej grono pomorskich Delegatów OPS wraz z Członkami jego Prezydium, które zaprosiło do wspólnego udziału: przedstawicieli Komisji Senioralnych wszystkich szczebli, działaczy samorzą-dowych Województwa Pomorskiego, a nadto przedstawicieli Zarządu Okręgu Gdańskiego PZERiI, jak również członków Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, udało się autokarem do Warszawy na zaproszenie Wicemarszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza oraz Państwa Wicemarszałków Sejmu RP Panią Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz Pana Włodzimierza Czarzastego z wizytą studyjną do Parlamentu RP, którą to wizytę poprzedziliśmy naszym zaplanowanym w tym dniu o godz. 11-tej spotkaniem, w Centrali Najwyższej Izby Kontroli.

Głównym celem naszej wizyty w NIK-u oraz w Parlamencie RP, było rozeznanie sposobu realizacji wniosku Prezydium OPS z dnia 04.01.2021 r. skierowanego do Marszałka Senatu RP Pana prof. Tomasza Grodzkiego w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. (czytaj dalej).

Kpt. Ż.W. Jerzy Uziębło Honorowym Seniorem Wybrzeża Gdańskiego.

Wsparcie seniorów z Sopotu

 

Pomorska Delegatura OPS nawiązała współpracę z Centrum Kryzysowym Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Jej efektem była pomoc udzielona 26 osobom powyżej 75 roku życia. Każda z tych osób otrzymała paczkę z artykułami żywnościowymi ważącą około 8 kilogramów. Wśród obdarowanych byli nauczyciele sopockich szkół i przedszkoliø, emerytowane lekarki, które poważną część swego zawodowego życia przepracowały w Sopocie, czy też pracownicy administracJi publicznej. Realizacja powyższego projektu skłoniła Prezydium Delegatury do skierowania apelu do "Dobrych Ludzi o Dar Serca dla Potrzebujących Seniorów". Chodzi o podjęcie działań, które przyniosą radość Seniorom i wywołają uśmiech w jesieni Ich życia. O szczegółach tej inicjatywy można przeczytać tutaj.

Pomorska Delegatura OPS popiera apel organizacji pozarządowych o sprawiedliwy podział środków UE.

Pomorska Delegatura OPS nawiązała robocze kontakty z Delegaturą NIK w Gdańsku (szczegóły po kliknięciu w zdjęcie)

Spotkanie Delegatów Pomorskiej Delegatury OPS z Kierownictwem Delegatury NIK w Gdańsku (szczegóły po kliknięciu w zdjęcie)

Dostępność strony