Delegatura Pomorska

PREZYDIUM POMORSKIEJ DELEGATURY OPS

 

 • Jacek Wojciech Gibała – przewodniczący, e-mail: gibala.jacek@wp.pl
 • Ludwik Henryk Knyba –  z-ca przewodniczącego
 • Mieczysława Urszula Nowotna – z-ca przewodniczącego
 • Bożena Szubińska – z-ca przewodniczącego
 • Jan Polak – sekretarz
 • Tadeusz Adamejtis – członek
 • Aleksander Chrupczalski – członek

Adres korespondencyjny

 

 • Pomorska Delegatura OPS w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
 • 81-809 SOPOT, ul. Artura Grottgera 4
 • tel.stacjonarny: 58 555 11 42
 • tel.komórkowy: +48 501 266 900
 • e-mail: pomorskadelegatura@gmail.com

 

Komunikat z 02.07.2022 r. Treść dostępna po kliknięciu w poniższy baner.

Treść pisma dostępna po kliknięciu w poniższy baner.

Wsparcie seniorów z Sopotu

 

Pomorska Delegatura OPS nawiązała współpracę z Centrum Kryzysowym Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Jej efektem była pomoc udzielona 26 osobom powyżej 75 roku życia. Każda z tych osób otrzymała paczkę z artykułami żywnościowymi ważącą około 8 kilogramów. Wśród obdarowanych byli nauczyciele sopockich szkół i przedszkoliø, emerytowane lekarki, które poważną część swego zawodowego życia przepracowały w Sopocie, czy też pracownicy administracJi publicznej. Realizacja powyższego projektu skłoniła Prezydium Delegatury do skierowania apelu do "Dobrych Ludzi o Dar Serca dla Potrzebujących Seniorów". Chodzi o podjęcie działań, które przyniosą radość Seniorom i wywołają uśmiech w jesieni Ich życia. O szczegółach tej inicjatywy można przeczytać tutaj.

Pomorska Delegatura OPS popiera apel organizacji pozarządowych o sprawiedliwy podział środków UE.

Pomorska Delegatura OPS nawiązała robocze kontakty z Delegaturą NIK w Gdańsku (szczegóły po kliknięciu w zdjęcie)

Spotkanie Delegatów Pomorskiej Delegatury OPS z Kierownictwem Delegatury NIK w Gdańsku (szczegóły po kliknięciu w zdjęcie)