Delegatura Wielkopolska

Prezydium

 

Ewa Woźniak -  przewodnicząca, tel. 608 205 580, e-mail: ewozniak@sako-info.pl

Anna Sarbak - zastępca przewodniczącej, 

Agnieszka Stopa - zastępca przewodniczącej, tel. 693 738 780, e-mail: jaga_grodzisk@o2.pl

Grażyna Feter - członek prezydium, 

Ewa Wolińska - członek prezydium, 

 

Osoba zaufania publicznego

Ewa Milewska - e-mail: emilewska@sako-info.pl, tel. 510 932 524.

 

Dostępność strony