Delegatura Wielkopolska

Prezydium

 

Ewa Woźniak -  przewodnicząca, tel. 608 205 580, e-mail: ewozniak@sako-info.pl

Józef Kozan - zastępca przewodniczącej, tel. 509 221 923, e-mail: jozkoz@poczta.onet.pl

Andrzej Krupiński - członek prezydium, tel. 606 637 211, e-mail: andrzejkr@go2.pl

Agnieszka Stopa - członek prezydium, tel. 693 738 780, e-mail: jaga_grodzisk@o2.pl

Stanisław Kupczyk - członek prezydium, tel.: 502 919 42

 

Osoba zaufania publicznego

Ewa Milewska - e-mail: emilewska@sako-info.pl, tel. 510 932 524.

 

14 lipca 2022 r. w kaliskim ratuszu delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów podjęli uchwałę o powołaniu Wielkopolskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, której inicjatorem jest Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Wybrano także kandydatkę na osobę zaufania publicznego. W inauguracyjnym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji z regionu, działający na rzecz polityki senioralnej oraz przedstawiciele jednostek samorządowych. Gości przywitał Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

Spotkanie poprowadziła Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Przewodniczącą prezydium Wielkopolskiej Delegatury OPS została Ewa Woźniak - , zastępca dyrektora w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.  na zastępcę przewodniczącej zebrani wybrali Józefa Kozana -  założyciela Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członkami prezydium zostali: Andrzej Krupiński - ppłk z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu, Agnieszka Stopa - prezes Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stanisław Kupczyk - członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Ostrowie Wielkopolski. Jako kandydatkę na osobę zaufania publicznego OPS wybrano Ewę Milewską, dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

zdjęcia: Magdalena Furmaniak, Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisz

 

Dostępność strony