Prezydium Delegatury

Krystyna Mroczek – przewodnicząca; e-mail: kryst.mrok@gmail.com

Barbara Frankiewicz – Ćwikła – zastępca przewodniczącej

Małgorzata Antoniak – zastępca przewodniczącej

Ewa Rębecka – sekretarz, e-mail: ewa.rebecka@poczta.onet.pl

Maria Laskowska – Szcześniak – członek

Wiesława Bieniek - członek

Stanisław Dudek - członek

Halina Kobylarz - członek

Salomea Sójka - członek

 

Dostępność strony