Delegatura Warszawsko-Mazowiecka

Komunikat Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS  z dnia 28.08.2020

 

W dniu 28 sierpnia 2020 r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym na Chorobę Alzheimera, przy ulicy Emilii Plater  47 w Warszawie,   na inauguracyjnym posiedzeniu  zebrali się  delegaci  wybrani do Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS. Obecna była Przewodnicząca Prezydium OPS Krystyna Lewkowicz, która zaproponowała porządek obrad oraz projekt zmian w regulaminie Delegatury.

Po szczegółowym przedstawieniu się wybranych delegatów, Prezydium ukonstytuowało się w składzie:

 • Pani Teresa Bojanowicz – Przewodnicząca
 • Pani Małgorzata Zuber Zielicz -Wiceprzewodnicząca
 • Pani Renata Banasiak – Sekretarz
 • Pani Anna Czajkowska – Członek
 • Pan Zbigniew Tomczak – Członek

Prezydium podjęło pierwsze decyzje i ustalenia, a mianowicie.

 • Przyjęło propozycję nadania Delegaturze nazwy „Warszawsko- Mazowiecka Delegatura OPS
 • Prezydium ustaliło, iż siedzibą delegatury, tj. miejscem biura i adresem pocztowym do korespondencji będzie Klub Seniora, ulica Klaudyny 8a, 01-684 Warszawa – Bielany.
 • W terminie 7 dni członkowie Prezydium prześlą na adres Sekretarza ewentualne uwagi do projektu zmian w regulaminie funkcjonowania Delegatury oraz propozycje do planu pracy.
 • Prezydium Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS podjęło się przygotowania wspólnie z Prezydium OPS, koncepcji  sesji plenarnej OPS.
 • W terminie dwóch tygodni  Prezydium przedstawi koncepcję organizacyjno-programową VI sesji plenarnej OPS wraz z uzgodnieniem miejsca, tematyki i osób prelegentów oraz gości. Prezydium  zaproponowało, aby tematem przewodnim VI sesji  plenarnej OPS  była  sytuacja zdrowotna i społeczna seniorów w sytuacji pandemii oraz ocena sytuacji organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką senioralną.
 • Prezydium przedstawi do końca bieżącego roku propozycje organizacyjne dot. zwołania walnego zebrania  członków Delegatury Warszawsko Mazowieckiej celem zatwierdzenia regulaminu i planu pracy.

Przewodnicząca Mazowieckiej Delegatury OPS

Teresa Bojanowicz

Biuro Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS

 

Adres:

ulica Klaudyny 8a. Klub Seniora  Barka
01-684 Warszawa, Bielany

e-mail: mazowiecki.ops@interia.pl,

operatorem poczty jest Pani Renata Banasiak Sekretarz Delegatury, tel. 603 765 018

Dostępność strony