Prezydium Delegatury

Podlaska Delegatura OPS powstała w styczniu 2023 r.

  • Bożenna Chmielewska - przewodnicząca, tel. 512 228 758, e-mail: podlaskadelegaturaops@gmail.com
  • Michał Różycki - zastępca przewodniczącej
  • Anna Biegańska - członek
  • Grażyna Czajkowska - członek
  • Ryszard Gaj - członek

Dostępność strony