Prezydium Delegatury

 

  • dr Marek Pilch - przewodniczący, tel. 602 288 588,  e-mail: marek.pilch54@gmail.com
  • dr Marek Bochowicz - zastępca przewodniczącego
  • Maria Chyl - zastępca przewodniczącego
  • Anna Janowiak - członek, 
  • Danuta Hajnos - członek,
  • Janina Czaja - członek, 
  • Stanisław Sroka - członek

Dostępność strony