Delegatura Małopolska

PREZYDIUM DELEGATURY

Przewodniczący – dr Marek Pilch, tel 602 288 588,  e-mail: marek.pilch54@gmail.com

Wiceprzewodniczący – dr Marek Bochowicz

Wiceprzewodnicząca – Maria Chyl,

Członkowie: Anna Janowiak, Danuta Hajnos, Janina Czaja, Stanisław Sroka

Dostępność strony