Stowarzyszenie OPS

Zarząd Stowarzyszenia OPS

 

Zbigniew TOMCZAK - prezes, e-mail: zbigniew.tomczak@parlamentseniorow.pl,

Zdzisław CZARNECKI - wiceprezes

Ewa WOŹNIAK - wiceprezes

Irena FRANKIEWICZ - członek zarządu

Ewa KOŁODZIEJCZAK - członek zarządu

Anna SARBAK - członek zarządu

Komisja rewizyjna

 

dr Czesław Ochenduszka - przewodniczący

Teresa BOJANOWICZ - wiceprzewodnicząca

Stanisław KALSKI - członek

Statut Stowarzyszenia OPS

 

  • Tekst statutu stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów nr KRS 0000933030  (do pobrania TUTAJ)
  • Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów (do pobrania TUTAJ)

Posiedzenia Zarządu

 

  • Protokół z I posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia OPS, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2022 r. w systemie hybrydowym (pobierz pdf)
  • Materiały z posiedzenia Prezydium/Zarządu OPS z udziałem Przewodniczących Delegatur Regionalnych OPS i Zespołu Akredytacyjnego z dnia 17 sierpnia 2022 r. (pobierz pdf)
  • Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia OPS z dnia 20 stycznia 2023 (pobierz pdf)

 

Protokoły, uchwały, stanowiska itp.

 

  • Uchwała nr 1/2023 Walnego Zebrania z dn. 27_01_2023 o przyjęciu Sprawozdania za 2022 przez Walne Zebranie (pobierz pdf)
  • Uchwała nr 2/2023 Walnego Zebrania z dn. 27_01_2023 w sprawie przyjęciu wzoru Deklaracji przez Walne Zebranie (pobierz pdf)
  • Uchwała nr 3/2023 Walnego Zebrania z dn. 27_01_2023 w sprawie ustalenia składek (pobierz pdf)
  • Uchwała nr 4/2023 Walnego Zebrania z dn. 27_01_2023 w sprawie ustalenia wysokości składek (pobierz pdf)
  • Protokół z Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia OPS z dnia 27 stycznia 2023 r. (pobierz pdf)

Dostępność strony