POMORSKA DELEGATURA OPS

PREZYDIUM POMORSKIEJ DELEGATURY OPS

Barbara Badowska Średniawa – przewodnicząca, Elżbieta Urbanowicz – wiceprzewodnicząca, Teresa Żelazo – wiceprzewodnicząca, Teresa Malinowska – sekretarz, Tadeusz Adamejtis – członek, pełnomocnik Marszałka Woj. Pomorskiego, Władysław Kanka – członek.

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”

Olimpiada „Senior Obywatel” powstała z inicjatywy Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. U podstaw tego pomysłu leżała obserwacja środowiska osób starszych, które wykazywało się niską świadomością obywatelską.

Założeniem Olimpiady jest zwiększenie społecznej aktywności osób starszych. Budowanie świadomości realnego wpływu seniorów na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz na kierunki rozwoju polityki senioralnej. Dążenie do konstruktywnego dialogu z podmiotami administracji publicznej, rządowymi i samorządowymi, w kształtowaniu sytuacji i godnego życia osób starszych.

Prezentację obejmującą eliminacje gminne, przygotowania, pisanie testów i galę wręczania nagród w Gdańsku można obejrzeć tutaj.

Przedstawiciele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – spotkali się z pełniącą obowiązki Prezydenta Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz