Delegatura Pomorska

PREZYDIUM POMORSKIEJ DELEGATURY OPS

 

 • Jacek Wojciech Gibała – Przewodniczący, e-mail: gibala.jacek@wp.pl
 • Ludwik Henryk Knyba –  Z-ca Przewodniczącego
 • Mieczysława Urszula Nowotna – Z-ca Przewodniczącego
 • Jan Polak – Sekretarz
 • Tadeusz Adamejtis – Członek
 • Aleksander Chrupczalski – Członek

Adres korespondencyjny

 

 • Pomorska Delegatura OPS w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
 • 81-809 SOPOT, ul. Artura Grottgera 4
 • tel.stacjonarny: 58 555 11 42
 • tel.komórkowy: +48 501 266 900
 • e-mail: pomorskadelegatura@gmail.com

 

Pomorska Delegatura OPS popiera apel organizacji pozarządowych o sprawiedliwy podział środków UE.

Pomorska Delegatura OPS nawiązała robocze kontakty z Delegaturą NIK w Gdańsku (szczegóły po kliknięciu w zdjęcie)

Spotkanie Delegatów Pomorskiej Delegatury OPS z Kierownictwem Delegatury NIK w Gdańsku (szczegóły po kliknięciu w zdjęcie)