PREZYDIUM POMORSKIEJ DELEGATURY OPS

 

 • Jacek Wojciech Gibała – Przewodniczący, e-mail: gibala.jacek@wp.pl
 • Ludwik Henryk Knyba –  Z-ca Przewodniczącego
 • Mieczysława Urszula Nowotna – Z-ca Przewodniczącego
 • Jan Polak – Sekretarz
 • Tadeusz Adamejtis – Członek
 • Aleksander Chrupczalski – Członek

Adres korespondencyjny

 

 • Pomorska Delegatura OPS w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
 • 81-809 SOPOT, ul. Artura Grottgera 4
 • tel.stacjonarny: 58 555 11 42
 • tel.komórkowy: +48 501 266 900
 • e-mail: pomorskadelegatura@gmail.com

 

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”

 

Olimpiada „Senior Obywatel” powstała z inicjatywy Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. U podstaw tego pomysłu leżała obserwacja środowiska osób starszych, które wykazywało się niską świadomością obywatelską.

Założeniem Olimpiady było zwiększenie społecznej aktywności osób starszych. Budowanie świadomości realnego wpływu seniorów na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz na kierunki rozwoju polityki senioralnej. Dążenie do konstruktywnego dialogu z podmiotami administracji publicznej, rządowymi i samorządowymi, w kształtowaniu sytuacji i godnego życia osób starszych. Prezentację obejmującą eliminacje gminne, przygotowania, pisanie testów i galę wręczania nagród w Gdańsku można obejrzeć tutaj.

Spotkanie przedstawicieli Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z prezydentem Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz