Śląska delegatura OPS

PREZYDIUM ŚLĄSKIEJ DELEGATURY OPS

  • Zuzanna Geilke – przewodnicząca,
  • Henryk Wójtowicz – wiceprzewodniczący,
  • Jan Krawczyk – wiceprzewodniczący,
  • Ewa Brewczyńska – Florczyk – członek,
  • Grażyna Omeljaniuk – Szulc – członek,
  • Mieczysław Skowron – członek.