Śląska delegatura OPS

Prezydium Śląskiej Delegatury OPS

Zuzanna Geilke – przewodnicząca, Henryk Wójtowicz – wiceprzewodniczący, Jan Krawczyk – wiceprzewodniczący, Ewa Brewczyńska–Florczyk – członek, Grażyna Omeljaniuk–Szulc – członek, Mieczysław Skowron – członek.