WARMIŃSKO-MAZURSKA DELEGATURA OPS

PREZYDIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ DELEGATURY OPS

  • Aleksander Pieczkin – przewodniczący
  • Danuta Krzywosz – wiceprzewodnicząca
  • Jerzy Klemens Kowalewicz – sekretarz