Bożena Sałacińska przewodniczącą Kujawsko-Pomorskiej Delegatury OPS!

16 lutego 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się spotkanie Kujawsko – Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyło 28 seniorów-parlamentarzystów z terenu całego województwa. Władze samorządowe reprezentował wicemarszałek Województwa Kujawko-Pomorskiego, Zbigniew Ostrowski. Marszałkowi towarzyszyli dyrektorzy Departamentów Urzędu: Dagmara Angowska i Milena Skopińska i Dorota Piekarek. Zarząd Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,  reprezentował prezes Zbigniew Tomczak z Warszawy.

„Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 27” dla grupy osób w wieku senioralnym przedstawiła Dagmara Angowska, Kierwoniczka Biura d.s Społecznych.
Milena Skopińska, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia,  zaprezentowała „Politykę senioralną w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

Spotkanie odbywało się w “tłusty czwartek”. Nie mogło więc zabraknąć kawy i pysznego pączka. Po  “słodkiej” przewie Zbigniew Tomczak, Prezes Zarządu OPS przedstawił działalność Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w sytuacji zmian formalno-prawnych.
Następnie podsumowano działania Delegatury w minionej kadencji. Wszyscy uczestnicy spotkania w swoich wystąpieniach prezentowali sprawy, którymi trzeba się zająć w nowej kadencji. Najwięcej problemów widziano w służbie zdrowia. Zwrócono również  uwagę na wzrastającą liczbę samobójstw wśród seniorów.

Po omówieniu spraw związanych z polityką senioralną, odbyły się wybory. Przewodniczącą Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS została ponownie Bożena Sałacińska z Bydgoszczy.

Członkami nowego Prezydium zostali jako zastępcy Przewodniczącej: Ireneusz Frelichowski z Bydgoszczy,  Jan Kwiatkowski z Torunia oraz Wiesław Strzyżewski z Ciechocinka. Poza tym członkami Prezydium będą jeszcze : Maria Gałęska z Bydgoszczy i Krzysztof Rosiński z Inowrocławia. Zofii Kałamaja  z Bydgoszczy  powierzono funkcję sekretarza Kujawsko – Pomorskiej Delegatury.

Wszyscy uczestnicy spotkania, otrzymali od organizatorów piękne albumy prezentujące przyrodę naszego województwa.  Wręczały je panie: Dorota Piekarek i Monika Leśniewska

 

Dostępność strony