Konferencja Regionalna Świętokrzyskiej Delegatury OPS

Dnia 11 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Świętokrzyskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pod hasłem ” Seniorzy i Przyszłość Polski”. Na konferencję przybyli delegaci OPS z województwa świętokrzyskiego .

 

Konferencję otworzył Jerzy Krawczyk Przewodniczący Prezydium Świetokrzyskiego OPS. W spotkaniu  uczestniczyła Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca Prezydium OPS w Warszawie . Konferencja odbyła się w Ostrowcu Świętokrzyskim w Wyższej Szkole Biznesu  i Przedsiębiorczości, gdzie ma siedzibę Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Prezes UTW Matylda Niewójt przywitała nas bardzo gorąco i zapewniła wspaniałe warunki obrad. Gościem honorowym Konferencji był rektor WSBiP pan dr. Paweł Gotowiecki..W swoim wystąpieniu podkreślił  wspaniałą współpracę ze słuchaczami i UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim i rolę seniorów we współpracy międzypokoleniowej.
Krystyna Lewkowicz z Warszawy omówiła historię OPS oraz zapoznała z działaniami na rzecz seniorów w różnych rejonach naszego kraju. Dużo miejsca poświęciła problemom współpracy Prezydium OPS z posłami w Sejmie oraz podkreśliła szczególna pomoc i opiekę ze strony Marszałka Senatu pana Profesora Tomasza Grodzkiego. Uczestnicy Konferencji udzielili rekomendacji kandydatom na delegatów OPS w IV kadencji.
Odbyło się też głosowanie do Prezydium OPS z województwa świętokrzyskiego. Kandydatura Jerzego Krawczyka ze Starachowic została przyjęta jednogłośnie . Krystyna Lewkowicz poinformowała delegatów o utworzeniu Centrum Dialogu i Integracji Społecznej OPS w Warszawie. Na zakończenie Krystyna Lewkowicz odpowiadała na pytania uczestników Konferencji. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze i dostarczyło delegatom wielu cennych wiadomości. Uczestnicy  Konferencji  otrzymali  upominki od  rektora  Wyższej  Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.
                                                                       Iwona Dziubińska Czerko

Dostępność strony