MAZOWIECKA DELEGATURA OPS

PREZYDIUM MAZOWIECKIEJ DELEGATURY OPS

  • Witold Harasim – przewodniczący
  • Krystyna Paczuska – wiceprzewodnicząca
  • Krzysztof Łebkowski – wiceprzewodniczący
  • Stanisław Kalski
  • Zbigniew Tomczak
  • Marek Siedlecki
  • Krystyna Żebrowska