MAZOWIECKA DELEGATURA OPS

PREZYDIUM MAZOWIECKIEJ DELEGATURY OPS

Witold Harasim – przewodniczący, Krystyna Paczuska – wiceprzewodnicząca, Krzysztof Łebkowski – wiceprzewodniczący, Czesław Ochenduszka – sekretarz, Stanisław Kalski – członek prezydium, Zbigniew Tomczak – członek prezydium, Marek Siedlecki- członek prezydium, Krystyna Żebrowska – członek prezydium .

Spotkanie wigiline 2018.

Z udziałem przewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, dyrektora Centrum Komunikacji Społeczne w Warszawie oraz władz dzielnicy Targówek m. st. Warszawy odbyło się spotkanie wigilijne członków prezydium Delegatury Mazowieckiej OPS.

W świątecznej już atmosferze dokonano wstępnego podsumowania pracy prezydium i całej Delegatury w mijającym roku. Z uwagą wysłuchano wystąpienia Tomasza Pactwy – dyrektora CKS – dotyczącego kształtu polityki senioralnej miasta po zmianach personalnych w stołecznym ratuszu. Pani przewodnicząca Krystyna Lewkowicz dopingowała prezydium Delegatury do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz poprawy warunków życia stołecznych i mazowieckim seniorów.