PREZYDIUM MAZOWIECKIEJ DELEGATURY OPS

Witold Harasim – przewodniczący  e-mail: witold.42@wp.pl ,

Krystyna Paczuska – wiceprzewodnicząca, Krzysztof Łebkowski – wiceprzewodniczący, Czesław Ochenduszka – sekretarz, Stanisław Kalski – członek prezydium, Zbigniew Tomczak – członek prezydium, Marek Siedlecki- członek prezydium, Krystyna Żebrowska – członek prezydium .